Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Диана Иванова Пукнева
Научен ръководител проф. д-р Марин Христов Христов и доц. д-р Красимир Христов Денишев
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра ФЕТТ (Факултет Електронна Техника и Технологии)
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Микроелектроника, Автоматизация на инженерния труд в електрониката и микроелектрониката, Комуникации, Физика на полупроводниците
Работни езици на докторанта български, англииски, руски, немски
Научна област Технически науки
Научна специалност Електроника и електронна техника
Научни интереси Проектиране и моделиране на пасивни и активни интегрални елементи (резистори, кондензатори, бобини, SiGe HBT) за RF честоти, CAD системи
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1.D. Pukneva, G. Dodeva, M. Hristov, “Analysis, Design and Optimization of Monolithic Inductors for RF Applications”, Electronics ’2002, Sozopol – Bulgaria, 2002 2. D. Pukneva, G. Dodeva, M. Hristov, A. Roussel, "Design, Analysis and Optimization of Monolithic Inductors for RF Applications", Varna – Bulgaria, 2002 3. M. H. Hristov, E. D. Gadjeva, D. I. Pukneva, "Computer Modelling and Geometry Optimization of Spiral Inductors for RF Applications Using Spice", 10th International Conference MIXDES 2003, Lodz, Poland 4. C. Mihailova, O. Antonova, D. Pukneva, E. Manolov, M. Hristov, "Educational Chip for CMOS VLSI Analog Blocks Prototyping", MTM Symposium, Sofia, Bulgaria, 2003 5. C. Mihailova, O. Antonova, D. Pukneva, E. Manolov, M. Hristov, "Basic CMOS Analog Circuits for VLSI Design Education", "ELECTRONICS 2003", Sozopol, Bulgaria 6. C. Mihailova, O. Antonova, D. Pukneva, E. Manolov, M. Hristov, "Analog Array for Practical Investigation of DC Biasing Circuits", "ELECTRONICS 2003", Sozopol, Bulgaria 7. D. Pukneva, O. Antonova, C. Mihailova, E. Manolov, M. Hristov, "Determining Hand-calculation MOS Transistor Model Parameters from BSIM Model", "ELECTRONICS 2003", Sozopol, Bulgaria 8. O. Antonova, D. Pukneva, C. Mihailova, E. Manolov, M. Hristov, "Analog Array for Amplifier Circuits Prototyping ", "ELECTRONICS 2003", Sozopol, Bulgaria 9. G. Dodeva, O. Antonova, D. Pukneva, M. Hristov, "Analysis and Design of Class E and Class DE Power Amplifiers and Monolithic Inductors for Wireless Applications", Microelectronic and Microsystem Design- REASON Student Contest, Joint event to the 4th electronic circuits and Systems Conference, Bratislava, Slovakia, 2003 10. Antonova, O., D. Pukneva, E. Manolov, M. Hristov, Design of CMOS OTA Core for Practical Education, 27th International Spring Seminar on Electronics Technology – ISSE2004, Sofia, Bulgaria, May 2004, pp. 332 337 11. Mihailova, C., O. Antonova, D. Pukneva, E. Manolov, M. Hristov, Educational Chip for CMOS VLSI Analog Blocs Prototyping, 24th International Conference in Microelectronics – MIEL 2004, Nis, Serbia and Montenegro, 2004, pp. 769-772, 12. Pukneva, D., O. Antonova, C. Mihailova, E. Manolov, M. Hristov, Determining Hand – Calculation MOS Transistor Model Parameters from BSIM Model, International Scientific Conference “Informatics, Mathematical Modeling and Design an the Technics, Controlling and Education - IMMD 2004”, May 27-29, 2004, Vladimir, Russia, pp. 149 152, ISBN 5-86953-134-9 13. Sevova J., D. Pukneva, M. Hristov, Monolithic spiral inductors design for RF Applications, Electronics 2004, Sozopol, Bulgaria, September 2004, book 4, pp. 89-94, ISBN 954-438-448-0 14. Marinova, I.., D. Pukneva, M. Hristov, The Influence of Geometry and Temperature on the Parameters of Integrated Capacitors, Electronics 2004, Sozopol, Bulgaria, September 2004, book 4, pp. 95-100, ISBN 954-438-448-0 15. Galionova, K., D. Pukneva, M. Hristov, The Influence of Geometry and Temperature on the Parameters of Integrated Resistors, Electronics 2004, Sozopol, Bulgaria, September 2004, book 4, pp. 101-105, ISBN 954-438-448-0
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване и проектиране на пасивни елементи за RF схеми
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria