Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петьо Бошнаков
Научен ръководител доц.д-р. Иван Илиев
Информация за връзка Никола Михайловски 13, ап. 5, Варна 9000 България тел: 0887 420 367
Висше училище/научен институт Икономически университет Варна
Факултет/Катедра Международни икономически отношения
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Икономика, Европеистика
Работни езици на докторанта български, английски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Международна икономика, европейска интеграция, селско стопанство и регионална политика, европеистика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2003
Дата на отчисляване 1.2.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Регионална политика на ЕС:ефекти за България чрез програма САПАРД
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria