Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Теодор Цолов Гергов
Информация за връзка 02/978 94 92 teo_g@abv.bg
Висше училище/научен институт Технически Университет - София
Висше училище/научен институт (ако има) Технически Университет - София
Факултет/Катедра МТФ
Факултет/Катедра (ако има) МТФ
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Обектно-ориентиран анализ и дизайн, Генетични алгоритми, CAD/CAM системи
Работни езици на докторанта Английски, Немски, Руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Други технически науки
Научни интереси Обектно-ориентиран анализ и дизайн, Генетични алгоритми, CAD/CAM системи
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Структурно оптимизиране на многооперационни технологични машини
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria