Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петя Месарабова
Информация за връзка Русенски университет, ул."Студентска" 8, 7017 Русе
e-mail: pmessarabova@ru.acad.bg; тел. +359(0)82 888 / 223
Висше училище/научен институт Русенски университет Ангел Кънчев
Факултет/Катедра Факултет Механизация на селското стопанство; Ремонт, надеждност и химични технологии
Научна област Технически науки
Научна специалност Механизация и електрификация на селското стопанство
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 19.4.2004
Дата на отчисляване 19.4.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria