Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Николай Делков Колев
Научен ръководител доц. д-р Иван Хр. Митев
Информация за връзка Русенски университет, ул."Студентска" 8, 7017 Русе; тел. 082 888-495
Висше училище/научен институт Русенски университет Ангел Кънчев
Факултет/Катедра Факултет Бизнес и мениджмънт, Катедра Индустриален мениджмънт
Работни езици на докторанта английски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0502
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 19.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria