Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Румяна Димитрова Димитрова
Висше училище/научен институт Русенски университет Ангел Кънчев
Висше училище/научен институт (ако има) РУ "Ангел Кънчев"
Факултет/Катедра Бизнес и мениджмътнт
Факултет/Катедра (ако има) Бизнес и мениджмънт
Работни езици на докторанта English, Deutsch
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Управление, оперативен контролинг.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване и изграждане на система за оперативен контролинг в малки предприятия
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria