Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Павел Великов Марков
Научен ръководител доц. д-р инж. Ст. Джамбазов
Информация за връзка гр. София, бул “Кл. Охридски” 2, сграда А, кат. “Технология на силикатите”
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет - София
Факултет/Катедра Катедра - Технология на силикатите
Работни езици на докторанта френски, английски – говоримо
Научна област Технически науки
Научна специалност Технология на продоволствените продукти
Научни интереси Керамични маси за клинкерни тухли
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 021012
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Керамични маси за клинкерни тухли
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria