Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Юлия Емилова Вуева
Научен ръководител Доц. Йорданка Иванова
Информация за връзка Катедра “Технология на силикатите”, ХТМУ, бул. “Климент Охридски” №8
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет - София
Факултет/Катедра Факултет по металургия и материалознание; Катедра - Технология на силикатите
Работни езици на докторанта Английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Технология на продоволствените продукти
Научни интереси Хибридни материали; Синтез на керамични материали от полимери
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1 бр.
Участие в конференции:
Втора Балканска Конференция по Стъкло, Варна, България
Шифър на научната специалност 021012
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Получаване на високотемпературни фази през хибридни структури
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria