Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Николай Иванов Велинов
Професионален опит Международна дейност и участие в международни проекти:
Март – Август 2001, Университет Патра, Гърция, Програма ERASMUS;
Участие в научно- изследователски проекти:
5-th RTD Frame Programme Projects (INCO -2, sub- programme) Proposal No: ICA2-2000-10030 "Natural gas fuelled solid oxide fuel cells (SOFC’s) for cogeneration of electricity and chemicals"
Научен ръководител доц. д-р. инж. Владимир Кожухаров
Информация за връзка София, Катедра “Технология на силикатите”, ХТМУ, бул. “Климент Охридски” №8
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет - София
Факултет/Катедра Факултет по металургия и материалознание; Катедра - Технология на силикатите
Работни езици на докторанта aнглийски
Научна област Технически науки
Научна специалност Технология на продоволствените продукти
Научни интереси Физика и Химия на твърдото тяло; Материали за конверсия на енергия, Смесенопроводими керамични материали, разработване на твърдооксидни г
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 021012
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Материали за конверсия на енергия
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria