Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ралица Христова Георгиева
Професионален опит Международна дейност и участие в международни проекти:
Май – Юли 2001, Университета в Авейро, Португалия Програма ERASMUS
Научен ръководител проф. д.х.н. инж. Я. Димитриев, проф. д-р инж. Б. Самунева
Информация за връзка София, Катедра “Технология на силикатите”, ХТМУ, бул. “Климент Охридски” №8
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет - София
Факултет/Катедра Факултет по металургия и материалознание; Катедра - Технология на силикатите
Работни езици на докторанта aнглийски
Научна област Технически науки
Научна специалност Технология на продоволствените продукти
Научни интереси Физика и Химия на стъклата; Химичен състав, микроструктура, термични и оптични свойства на древни и средновековни стъкла; Изследване на кор
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. B. Samuneva, R. Georgieva, M. Stoilova, E. Kaschieva, Y. Dimitriev, Ancient glass samples from different Bulgarian regions, Otto Schott Colloquium, Yena, Germany, July 2002
2. Ralitsa Georgieva, Elena Kaschieva, Yavor Kolchakov, Yanko Dimitriev, Bisserka Samuneva, Thermal properties and microstructure of Roman flat window glass found in Bulgaria, 4-th Symposium Natural Glasses, Lyon, France, 28-31 August 2002
3. R. Georgieva, Y. Dimitriev, B. Samuneva, The glassmaking in ancient and medieval Bulgaria, 14-th National and 2-nd Balkan Conference on Glass and Ceramics, Varna, (24-28 September 2002)
Шифър на научната специалност 021012
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 21.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Антични и средновековни стъкла по нашите земи
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria