Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мирослав Илиев Мицов
Научен ръководител доц. д-р Стоян Джамбазов
Информация за връзка София, Катедра “Технология на силикатите”, ХТМУ, бул. “Климент Охридски” №8
e-mail: mmitsov@hotmail.com
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет - София
Факултет/Катедра Факултет по металургия и материалознание; Катедра - Технология на силикатите
Научна област Технически науки
Научна специалност Технология на продоволствените продукти
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 021012
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.5.2003
Дата на отчисляване 1.5.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Огнеупорни материали на основа SiC и Si2N4
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria