Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Светла Димитрова
Методология на изследването Physiological parameters (systolic and diastolic blood pressure, pulse pressure, heart rate, psycho-physiological complaints) of 86 persons were registered every day (totally 2799 registrations of each physiological parameter). The influence of geomagnetic variations of solar origin on the physiological status of the group examined was investigated by employing MANOVA, Post-hoc and correlation analysis.
Информация за връзка svetla_stil@abv.bg
Висше училище/научен институт ЦЛСЗВ-БАН
Други дисциплини с които е свързана дисертацията геофизика, хелиофизика, биофизика, медицина
Работни езици на докторанта английски, руски, български
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси геофизика, хелиофизика, биофизика, медицина
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Стоилова И., Т. Здравев, Св. Димитрова, С. Боянова. Т. Янев, К. Цекова, Д. Тодорова, "Изследване на промените в някои физиологични и микробиологични параметри по време на ПСЗ на 11 август 1999 г.", Съвременни проблеми на слънчево-земните въздействия, Издание на ЦЛСЗВ-БАН, София, ноември, 1999 г., стр. 93-96.
2. Стоилова И., С. Боянова, Св. Димитрова, "Изследване на ефективността на съня в микрогравитация.", Съвременни проблеми на слънчево-земните въздействия, Издание на ЦЛСЗВ-БАН, София, ноември, 2000 г., стр. 109-112.
3. Stoilova I., T. Zdravev, S. Dimitrova, S. Boyanova, T. Yanev, K. Tsekova, D. Todorova, "Impact of the Total Solar Eclipse on 11 August 1999 on Human Beings and the Response of Microbiological Cultures", Proceedings of the International Conference "First Results of 1999 Total Eclipse Observations", Edited by Acad. D.N. Mishev and Prof. K.J.H. Phillips. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia 2002, pp. 263-272.
4. Стоилова И., Св. Димитрова, Т. Здравев, С. Боянова, "Геомагнитна активност и динамика на някои физиологични и поведенчески реакции на човека", Минно дело и геология, София, изд."Земя'93", 1-2/2001, стр. 58-61.
5. Dimitrova S., I. Stoilova, Zdravev T., "Ecological Aspects of the Geomagnetic Disturbances", Proceedings of the International Scientific Session "Management of Natural and Technogenic Risks", 4-8 June 2001, Sofia, Bulgaria, "St. Ivan Rilski" Publishing House, pp. 151-156.
6. Димитрова Св., И. Стоилова "Физиологичен статус на човека при наличие на промени в геомагнитната активност.", Съвременни проблеми на слънчево-земните въздействия, Издание на ЦЛСЗВ-БАН, София, декември, 2001 г., стр. 123-126.
7. Dimitrova S., "The relationship between geomagnetic activity and some human physiological parameters", WDS'02, Proceedings of contributed papers, Part II, Prague, Czech Republic, pp. 367-371.
8. Dimitrova Sv., I. Stoilova - Geomagnetic activity and human physiological parameters - Book of abstracts, 3rd Balkan Geophys. Congress, Sofia, Bulgaria, 2002, pp.108-109.
9. Stoilova I., T. Zdravev, S. Dimitrova - Geomagnetic field variations and human physiology - Book of abstracts, 3rd Balkan Geophys. Congress, Sofia, Bulgaria, 2002, pp.122-123.
10. Dimitrova S., I. Stoilova, T. Yanev, "Geomagnetic indices and human physiological state", Compt. rend. BAS, vol.55, N 11, 2002, pp. 27-32.
11. Димитрова Св., И. Стоилова, И. Чолаков, "Локални и планетарни геофизични параметри - сравнително изследване на влиянието им върху човека", Сб. докл. на Девета национална конференция на ЦЛСЗВ - БАН, София, ноември 2002, стр. 69-72.
12. Dimitrova S., I. Stoilova, "Planetary geomagnetic indices, human physiology and subjective complaints", Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol. 6, N 1, 2003, pp. 37-45.
13. Dimitrova S., I. Stoilova, "Human physiological reaction to geomagnetic disturbances of solar origin", Proc. 10th. European Solar Physics Meeting, Prague, Czech Republic, 9-14 September 2002 (ESA SP-506, December 2002), vol. 1, pp. 129-132
14. Dimitrova S., "Dst-index and human physiological parameters", Compt. rend. BAS, vol.56, N 2, 2003, pp. 37-42.
15. Dimitrova S, Stoilova I., Spasova Z., "Human Physiological Status and Environment", Annual of the University of Mining and Geology "St Ivan Rilski", Part I: Geology and Geophysics, vol. 46, 50 years University of Mining and Geology "St Ivan Rilski", Jubilee International Scientific Session, Sofia 2003, Publishing House "St Ivan Rilski" pp 237-240.
16. Dimitrova S., I. Stoilova, I. Cholakov. Local geomagnetic field variations and some human physiological parameters. 10th Jubilee National Conference STIL- BAS, Sofia, Bulgaria, 20-21 November 2003, Editor Acad. S. Panchev, pp. 128-131.
17. Dimitrova S., Stoilova I., Solar activity, geomagnetic field variations and human physiological state. International Solar Cycle Studies Symposium 2003: "Solar Variability as an Input to the Earth's Environment", Tatranska Lomnica, Slovak Republic, June 23-28, 2003, pp. 50-51.
18. Dimitrova S., I. Stoilova. Geomagnetic field variations of solar origin and human physiological state. Междисциплинарный семинар Биологические эффекты солнечной активности. 6-9 Апреля 2004 г. Пущино-на-Оке, Россия, pp.20-21.
19. Dimitrova S., I. Stoilova, T. Yanev, I. Cholakov. Environmental geomagnetic factors – impact on human physiology. Int. J. Archives of Environmental Health (in press).
20. Dimitrova S., I. Stoilova, I. Cholakov. Influence of local geomagnetic storms on arterial blood pressure. Int. J. Bioelectromagnetics (in press).
Шифър на научната специалност 010410
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.1999
Дата на отчисляване 23.11.2002
Докторански трудове
Тема на дисертацията Влияние на геомагнитните смущения от слънчев произход върху физиологичния и психофизиологичния статус на хората
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria