Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Станимир Стоилов
Научен ръководител проф. д-р Йордан Димитров, ТУ-София
Информация за връзка 1756, София, бул. "Климент Охридски" № 10; тел. 02) 9-19-07/318 факс: (02) 862-28-30
e-mail: stoilovs@ltu.bg
Висше училище/научен институт Лесотехнически университет - София
Факултет/Катедра Факултет по горско стопанство/Катедра "Технологии и механизация в горското стопанство"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Технология и механизация на дърводобива, Транспортна техника
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Технология в горското стопанство
Научни интереси Технология и механизация в дърводобива, Теглително-сцепни свойства на танспортните машини при движение извън терена
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020132
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 10.12.2002
Дата на отчисляване 10.12.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията “Изследване на теглително-сцепните свойства на колесните трактори за дърводобива”
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria