Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мира Георгиева
Научен ръководител доц.д-р Петър Желев
Информация за връзка 1756, София, бул. "Климент Охридски" № 10; тел. 02) 9-19-07 факс: (02) 862-28-30
e-mail: mirageorgieva@abv.bg
Висше училище/научен институт Лесотехнически университет - София
Факултет/Катедра Факултет по горско стопанство
Други дисциплини с които е свързана дисертацията консервационна генетика
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Горско стопанство
Научни интереси консервационна генетика; запазване на генетичните ресурси; Platanus orientalis L. - Източен платан
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 04
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 25.2.2003
Дата на отчисляване 25.2.2006
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria