Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Иван Васев
Информация за връзка 1756, София, бул. "Климент Охридски" № 10; тел. 02) 9-19-07 факс: (02) 862-28-30
e-mail: topol_pz@abv.bg
Висше училище/научен институт Лесотехнически университет - София
Факултет/Катедра Факултет по горско стопанство
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Горско стопанство
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0404
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 26.2.2004
Дата на отчисляване 26.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria