Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Галин Бисеров Борисов
Професионален опит лична страница
Научен ръководител ст.н.с.IIст. Таню Бонев
Информация за връзка бул. Цариградско шосе 72, София, тел. 02/974 19 60; 02/71 44 559 факс 02/974 19 10
E-mail: gborisov@astro.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по Астрономия с Национална Астрономияеска Обсерватория
Факултет/Катедра (ако има) Слънце и Слънчева система
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси 1. Physics of comets: Optical narrowband photometry, Nearnucleus dust distribution, Neutral coma studies
2. Scientific programming and visualization: CCD photometry and imaging, Time series analysis
3. Asteroids studies: UBVRI CCD photomet
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. A. Antov, L. Iliev, R. Konstantinova-Antova, V. Celebonovic, R. Bogdanovski, K. Tsvetkova, V. Golev, P. Pessev, G. Borissov, V. Popov - The South-Eastern European Summer School "Astronomy with Small Telescopes" at Belogradchik Observatory, Bulgaria, Teachin of Astronomy in Asian-Pasific Region, Bulletin No. 19, JANAM 2003, Budapest, Hungary
2. Borisov, G., Dimitrov, D., Semkov, E., Apostolovska, G., Bonev, T., Ivanova, A., Bilkina, B., Ivanova, A., Panov, K - UBVRI photometry of SN 2002ap in M74, IBVS, 5264, 20 April 2002
3. T. Bonev, K. Jockers, E. Petrova, M. Deleva, G. Borisov and A. Ivanova - Narrow-band imaging and color mapping of the dust in comet C/LINEAR (1999 S4), Icarus 160, 419-436 (2002)
4. V. Ivanova, G. Apostolvska, G. Borisov, B. Bilkina - Results from Photometric Studies of Aasteroids at Rozhen National Observatory, Bulgaria, ACM 2002, Berlin, Germany, July 2002, ESA-SP 500 (in press)
5. Galin B. Borisov, Tanyu R. Bonev - Mass Loss Rate in Comet C/LINEAR (1999 S4) after its Disintegration, ACM 2002, Berlin, Germany, July 2002, ESA-SP 500 (in press)
6. Ivanova, V.; Shkodrov, V.; Apostolovska, G,; Borisov, G.; Bilkina, B - Possibilities of the Bulgarian National Observatory for Astrometric and Photometric Observations of Asteroids, Ceres 2001 Workshop, Paris, France, October 2001 (in press)
7. Apostolovska, G.; Borisov, G. - CCD lightcurves of several asteroids during their last apparitions, Ceres 2001 Workshop, Paris, France, October 2001 (in press)
8. Bonev, T.; Ivanova, A.; Borisov, G. - Calibration of filters for cometary observations, EGS XXVI General Assembly, Nice, France, March 2001
9. Bonev, T.; Kiselev, N.; Jockers, K.; Velichko, F.; Velichko, S.; Borisov, G.; Ivanova, A. - Properties of the dust in comet C/1999 S4 (LINEAR) from narrow-band imaging and polarization, EGS XXVI General Assembly, Nice, France, March 2001
10. Ivanova, A.; Bonev, T.; Borisov, G. - Evolution of the CN coma in Comet C/1999 S4, EGS XXVI General Assembly, Nice, France, March 2001
11. c) Borisov, G.; Bonev, T.; Ivanova, A. - Photometry of the Near Nucleus Dust Distribution in Comet C/1999 S4 (LINEAR), Bulgarian Journal of Physics, 27 , Supplement 1 (2000), pp.58-61
b) Borisov, G.; Bonev, T.; Ivanova, A. - Photometry of the Near Nucleus Dust Distribution in Comet C/1999 S4 (LINEAR), EGS XXVI General Assembly, Nice, France, March 2001
a) Borisov, G.; Bonev, T.; Ivanova, A. - Photometry of the Near Nucleus Dust Distribution in Comet C/1999 S4 (LINEAR), Proceedings of Balkan Meeting of Young Astronomers, September 2000, Belogradchik, Bulgaria, pp 178-183
12. Tsvetkov, M. K.; Tsvetkova, K.; Stavrev, K.; Popov, V.; Lukarski, H.; Borisova, A.; Michailov, M.-E. S.; Borisov, G.; Christov, S. - Sofia Sky-Archive Data Center: Photographic Plate Collections for Developing Countries, Astronomy for Developing Countries, 24th meeting of the IAU, Special Session, August 2000, Manchester, England
13. c) Borisov, Galin; Bonev, Tanyu; Tsvetkov, Milcho - A Leonid Meteor Spectrum Obtained During the 1999 Campaign, IMC 2000
b) Borisov, Galin; Bonev, Tanyu; Tsvetkov, Milcho - A Leonid Meteor Spectrum Obtained During the 1999 Campaign, Proceedings of Balkan Meeting of Young Astronomers, September 2000, Belogradchik, Bulgaria, pp 173-177
a) Borisov, Galin; Bonev, Tanyu; Tsvetkov, Milcho - A Leonid Meteor Spectrum Obtained During the 1999 Campaign, Proceedings of the International Meteor Conference, Pucioasa 2000, Eds.: Arlt, R., Triglav, M., Trayner, C., International Meteor Organization, p. 27-30.
Шифър на научната специалност 0103
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 2.1.2004
Дата на отчисляване 2.1.2007
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria