Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мария Иванова Лазарова
Научен ръководител ст. н.с. Кирил Миленов, н.с. Іст. Рани Калфин
Информация за връзка София, Студентски град, бл. 28, вх. Б, ет. 5, ап. 506; тел. 9792378;
e-mail: mary75_bg@yahoo.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по физиология, Лаборатория Невропептиди
Други дисциплини с които е свързана дисертацията биохимия, фармакология
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Медицински науки
Научна специалност Фармация
Научни интереси невропиптиди, невронауки, физиология, фармакология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Raichev P., LAZAROVA M. and Milenov K. Somatostatin modulation of acetylcholine release in rat striatum: a microdialysis study. Dokl. Akad. Nauk. Bofg. vol. 53,69-72,2000.
2. LAZAROVA M.. Kalfin R., Raichev P., Rakovska A. and Pepeu G. Modulation of cortical acetylcholine release by vasoactive intestinal peptide and nitric oxide: an in vivo microdialysis study in rat. Neurobiohgy9 (3-4): 332-334,2001.
3. Rakovska A., Raicheva P., LAZAROVA M.. Kalfin R., Kiss J. and Vizi S. Effect of somatostatin on dopaminergic-cholinergic interaction in the striatum: an in vivo microdialysis study in freely moving rats. Neurobidogy9 (3-4): 356-357,2001.
4. Rakovska A., Raichev P., LAZAROVA M.. Kalfin R., Kiss J. and Milenov K. Somatostatin stimulates striatal acetylcholine release by a glutamatergic receptors: an in vivo microdialysis study in freely moving rats. Neurochem. Int.: 40(3): 269-275, 2002.
5. Rakovska A., Kiss J., Raichev P., LAZAROVA M.. Kalfin R. and Djambazova E. The non-competitive AMPA receptor antagonist (GYKI 52466) blocks quisqualate-induced acetylcholine release from the rat hippocampus and striatum: an in vivo microdialysis study. Neurochem. Int. 40(5): 419-426,2002.
6. LAZAROVA M.. Kalfin R. and Milenov K. Effects of vasoactive intestinal peptide (VIP) on the response of guinea-pig and rat vas deferens to transmural nerve stimulation. Dokl. Akad. Nauk. Boig, 56(7), 111-116,2003.
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.9.2000
Дата на отчисляване 1.9.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване върху модулиращата роля на вазоактивния интестинален пептид (ВАП) и азотния оксид в гладък мускул и структури на централната нервна система
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria