Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Фани Александрова Колева
Научен ръководител Доц. д-р Виолета Цакова
Информация за връзка fanny_thefriend@yahoo.com
Висше училище/научен институт Университет за национално и световно стопанство
Факултет/Катедра Интелектуална собственост
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Право на интелектуална собственост, финанси.
Работни езици на докторанта английски, руски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Финансови аспекти на интелектуалната собственост, интелектуална собственост, залог, секюритизация, лицензиране, дарение и др.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. “Обектите на интелектуална собственост като особен залог”, сп. “Алтернативи”, бр.5, 2003, София
2. "Възможности за използване на географските означения и други обекти на интелектуална собственост като обезпечение при финансиране", научно-практическа конференция "Ролята на географските означения за българската икономика", УНСС – София, 25 ноември 2003 г.;
3. Доклад “Интелектуалната собственост като допълнителна гаранция за заеми и инвестиции”, Май 2004 г., Балкански семинар относно оценяването на интелектуалната собственост и резултатите от научни изследвания, организиран от Патентно ведомство на република България, Световна организация за интелектуална собственост и Национална асоциация за интелектуална собственост, Св. Св. Константин и Елена;
4. Доклад “Финансов потенциал на изобретенията”, Май 2004 г., Научно-практическа конференция “Изобретателство, предприемачество и иновации в условията на присъединяването на България към Европейския съюз”, организирана от Съюза на изобретателите в България, гр. Варна.
Шифър на научната специалност 0502
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 19.3.2002
Дата на отчисляване 19.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Финансов потенциал на интелектуалната собственост на фирмата
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria