Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Димана Илиева Назърова
Научен ръководител Петър Стоянов Шарланджиев
Информация за връзка София, кв. Слатина, бл. 27А, вх. Д, ет. 5, ап. 85; теп. 73 74 88
e-mail: dimana@optics.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Централна лаборатория по оптичен запис и обработка на информация
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010322
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2004
Дата на отчисляване 1.1.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Оптични резонанси в дифракционни и разсейващи структури
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria