Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Кръстена Тодорова Николова
Научен ръководител проф. Симеон Съйнов
Информация за връзка Пловдив, ул. Звезда 43, дом. тел. 44 19 36
e-mail: kr.nikolova@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Централна лаборатория по оптичен запис и обработка на информация, Оптичен запис на информация
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010326
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.1.2004
Дата на отчисляване 1.1.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Приложение на рефрактометричните методи за анализ в хранителено-вкусовата промишленост
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria