Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Кирил Колев Минков
Информация за връзка +359 89 9865727; +359 88 8864958; +359 2 775732 София 1784, ж.к. Младост-1, бл.9, вх.2, ап.97
e-mail: minkov@mail.bg
Висше училище/научен институт Централна Лаборатория по Висша Геодезия - БАН
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Геофизика
Работни езици на докторанта Английски, Руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Геодезия
Научни интереси Математика, Астрономия, Геология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 31.12.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Измерване на височини с GPS
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria