Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Десислава Георгиева Сопотлиева
Научен ръководител ст. н.с. ІІст. д-р Ива Апостолова
Информация за връзка 1113, София, ул. акад. Г. Бончев, бл. 23; тел. 979 21 50
e-mail: dsopotlieva@hotmail.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по ботаника
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси фитоценология, синтаксономия, редки растителни видове
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Sopotlieva, D., Petrova, A. 2001. Wild ornamental plants in Sinite Kamani Natural Park - In: Naydenova, T. (ed.), Third Balkan Scientific Conference. Study, Conservationa and Utilisation of forest Resources, 2-6 October. 2001. Sofia, Acad. Publ. "M. Drinov", 2:440-449
2. Сопотлиева, Д., Петрова, А., 2002. Нови данни за флората на Стара планина (Сливенски Балкан). - В: Темнискава, Д. (ред.). Трудове на шестата национална конференеция по ботаника, София, 18-20 Юни, 2001, 195-201
Шифър на научната специалност 0106
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2004
Дата на отчисляване 1.1.2007
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria