Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Борис Петров Николов
Методология на изследването наблюдение, класификация
Информация за връзка София, бул. Освободител 1, тел. (+359 2) 988 51 15
e-mail:bnikolov@sf.icn.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по зоология, Български орнитологичен център
Други дисциплини с които е свързана дисертацията зоология, екология
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси орнитология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0106
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 7.1.2003
Дата на отчисляване 7.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria