Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Тодор Арабаджиев
Научен ръководител ст.н.с.ІІст.д-р инж. Нонна Димитрова, ст.н.с.Іст.дбн инж. Георги Димитров
Информация за връзка София, ул. акад. Г. Бончев, бл. 105, ст. 105; тел. 9793610
e-mail: tosho@clbme.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Централна лаборатория по биомедицинско инженерство
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси електрофизиология, мускулна умора, математическо моделиране
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. T.I. Arabadzhiev, G.V. Dimitrov, N.A. Dimitrova(2003). Simulation analysis of the ability to estimate muscle fibre propagation velocity non-invasively by different methods and types of multi-electrodes, Journal of Electromyography and Kinesiology 13, 403-415. 2.Arabadzhiev TI, Dimitrov GV, Dimitrova NA. The cross-correlation and phase-difference methods are not equivalent under noninvasive estimation of the motor unit propagation velocity. J. Electromyogr. Kinesiol., 2004; 14: 295-305.
Шифър на научната специалност 0106
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2001
Дата на отчисляване 31.12.2003
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria