Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Деница Дочева
Информация за връзка ул. "Цар Асен" 24 4000 Пловдив; тел. 032 634 698
e-mail: docheva@biochem.mpg.de
Висше училище/научен институт Пловдивски университет "Паисий Хиляндарски"
Факултет/Катедра Биологически факултет, Лаборатория по Клетъчна биология
Работни езици на докторанта български, английски, немски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси Биологични ефекти на субстанции от растителен произход върху човешки и животински клетъчни култури in vitro.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0106
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.1.2003
Дата на отчисляване 15.1.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria