Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Владимир Мирчев Станоев
Научен ръководител Доц. д-р инж. Бончо Бонев
Информация за връзка София 1000, бул."Кл. Охридски" 8, бл.2, ет.3, стая 2346, тел. 965 32 92
e-mail: vladimir_75@abv.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Енергомашиностроителен факултет, Топло и ядрена енергетика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Термични и ядрени електроцентрали, Енергийни парогенератори, Горене
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси Моделиране и оптимизация на горивни процеси, котли, "кипящ слой", екология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Четири научни публикации в международни конференции
Шифър на научната специалност 020607
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2001
Дата на отчисляване 1.9.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Моделиране и оптимизация на горивни процеси
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria