Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Георги Тодоров Пичуров
Професионален опит Магистратура в Технически Университет - Дания, Център по Микроклимат и Енергия, Люнгбю (02.2000-11.2000) на тема "Влиянието върху човека на комбиниран топлинен дискомфорт поради течение и вертикална температурна разлика"
Научен ръководител Проф. дтн. Петър Станков
Методология на изследването Разбор на турбулентни модели
Информация за връзка бул. Св. Климент Охридски 8 1756 София Телефон: 965 3305, Факс: 965 2326
e-mail: george@tu-sofia.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Енергомашиностроителен факултет, Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Изчислителна хидроаеро динамика
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси Механика на флуидите, Числено моделиране, Модели, Вентилация, Микроклимат
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Naydenov К, G. Pichurov, A. Melikov, G. Langkilde, Performance of displacement ventilation in practice, Proc. 8th international conference on air distribution in rooms Roomvent 2002, http://www.roomvent.dk
2. Pichurov G, K. Naydenov, A. Melikov, G. Langkilde, Field survey of occupants thermal comfort in rooms with displacement ventilation, Proc. 8th international conference on air distribution in rooms Roomvent 2002, http://www.roomvent.dk
3. Pitchurov G, Statistical analyses of the results for thermal comfort assessment of large groups, Annual international course "Ventilation and indoor climate'" Pamporovo, Bulgaria, 2002, 2003.
4. Pichurov G, Room airflow modeling, Proc. 1st International Seminar "Healthy Buildings", Bulgaria, 2003
5. Pichurov G., J .Denev, B. Mohr, P. Stankov. Numerical investigation of the interaction between room airflow and fume cupboard as a ventilation device, abstract accepted for 9rt international conference on air distribution in rooms Roomvent 2004
6. Melikov A, G., Pichurov, K. Naydenov, G. Langkilde, Field study on occupant comfort and the office thermal environment in rooms with displacement ventilation, submitted for approval to Indoor Air, 2004
Шифър на научната специалност 010205
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.4.2001
Дата на отчисляване 1.10.2004
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria