Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Цветелина Станимирова Петрова
Научен ръководител : доц. д.р инж. В. Велев
Информация за връзка София 1000, бул."Кл. Охридски"8, каб. 12216, тел. 965 20 51
e-mail: tz_petrova@abv.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Енергомашиностроителен факултет, катедра Топло и ядрена енергетика
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси Моделиране и анализ на вътрешно наводнение в ЯЕЦ с реактори ВВЕР
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Велев В., Петрова Ц., "Параметрична оценка на изчислителните зависимости за определяне на плътността на критичния топлинен поток за реактори тип ВВЕР", Енергиен форум 2003, Международен дом на учените "Ф. Ж. Кюри", Курорт "Св. Св Константин и Елена", Варна-България, юни 12-15, 2003, стр. 279-283.
2. Велев В., Зъбов Е., Петрова Ц., "Моделиране на вътрешно наводнение на блокове в АЕЦ "Козлодуй" с реактори ВВЕР", Научна конференция ЕМФ 2003, 31 октомври, град София.
Шифър на научната специалност 020605
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2007
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria