Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Анатоли Венелинов Стойнов
Научен ръководител доц. д-р инж. Никола Г. Калоянов
Информация за връзка София 1000, бул."Кл. Охридски"8, бл.2, ет.3, стая 2346, тел. 965 32 92
e-mail: welman@techno-link.com
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Енергомашиностроителен факултет, Топлинна и хладилна техника
Работни езици на докторанта български, английски, немски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси термопомпи, топлообменни апарати
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020613
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria