Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Радка Страшимирова Мавродиева
Научен ръководител ст. н.с. ІІст. Снежана Мончева
Методология на изследването ежемесечно събиране на проби, химичен анализ
Информация за връзка София 1715, Младост 4, бл.451, вх.3, ет.1; тел. 751235
e-mail: r.mavrodieva@ecolab.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Централна лаборатория по обща екология, Секция Функционална екология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията биохимия на морсите екосистеми, моделни системи
Работни езици на докторанта български, руски и английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Екология и опазване на околната среда
Научни интереси биохимия на морсите екосистеми, моделни системи
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Mavordieva, R. (2001) Host manipulation by one parasiteof a seasonal community trend. In: Program and Abstracts. Sixth NationalConference on Parisotology with International Participation, Sofia, 5-7 October 2001, 47-48.
Шифър на научната специалност 0122
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2004
Дата на отчисляване 1.1.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Механизми на взаимодействие между фитопланктона и факторите на морската среда (биотични и абиотични) на крайбрежната акватория на Черно море (Созополски залив)
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria