Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Георги Марков
Информация за връзка Бул. Цар Освободител № 1, София 1000, България, тел. 988 51 15
e-mail: gnmarkov@hotmail.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Национален Природонаучен Музей при БАН, РЕЦЕНТНИ И ФОСИЛНИ БОЗАЙНИЦИ
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси Фосилни хоботни на България
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Markov G. N., Spassov N., Simeonovski V. 2001. A reconstruction of the facial morphology and feeding behaviour of the deinotheres. In: Cavaretta G., P. Gioia, M. Mussi, M.R. Palombo (eds), The World of Elephants. Proceedings of the 1st International Congress. Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma, 652-655.
2. Markov G. N., Spassov N., Simeonovski V. 2002. Reconstruction of the facial morphology of Deinotherium gigantissimum Stefanescu, 1892 based on the material from Ezerovo, South Bulgaria. Historia naturalis bulgarica, 14, 141-144.
3. Markov G. N., Spassov N. (in print). Early Mammuthus meridionalis from Northwest Bulgaria. Review Bulg. Geol. Soc. 62, I-III.
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2000
Дата на отчисляване 1.10.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria