Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Светлозар Стоянов Илиев
Професионален опит - Юли, 1994÷Септември, 1995: ел. монтъор в "Дружба" АД гр. Разград
лична страница
Информация за връзка GSM: 0887/378 225; e-mail: ssiliev@abv.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - Варна
Факултет/Катедра Катедра: Материалознание и технология на материалите
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Металургия
Научни интереси леене, електролитно формоване
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Радев Р.Й., Иванова Р.И., Атанасов Н.М., Илиев С.С., ”Точни отливки на формообразуващи за пресоване на хартиени изделия”, НТК по металолеене, Ловеч, 5-6.10.2000 г.
2. Радев Р.Й., Атанасов Н.М., Иванова Р.И., Илиев С.С., ”Електролитно формоване на керамични смеси”, АМТЕХ`2001, Созопол, 4-6.10.2001 г.
3. Радев Р.Й., Атанасов Н.М., Спасова Д., Илиев С.С., ”Вакуумно-импулсно леене на тънкостенни отливки тип Сфера”, MEET/ MARIND`2002, Варна, 7-11.11.2002 г.
4. инж. Св. С. Илиев, доц. д-р инж. Р. Й. Радев, гл. ас-нт инж. Н. М. Атанасов, инж. Д. Т. Спасова “Електролитно формоване по стопяеми модели" АМТЕХ’2003, Варна
5. инж.Д. Т. Спасова, доц. д-р инж. Р. Й. Радев, гл. ас-нт инж. Н. М. Атанасов, инж. Св. С. Илиев “Изследване използването на неметални мембрани при вакуумно импулсно леене” АМТЕХ’2003, Варна
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2001
Дата на отчисляване 1.3.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria