Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Момчил Недялков Спасов
Професионален опит
- началник отдел "Социално-икономическа политика";
- гл.инспектор "Защита на потребителите, лицензии, контрол в търговията и услугите, транспорт и съобщения";
- гл.експерт "Икономическо развитие, прогнози и анализи, приватизация, обществени поръчки и инвестиционни проекти" в Община Белене.
Член е на екипа за действие към програма "ПЛЕДЖ".
Научен ръководител доц. д-р Венцислав Минков
Информация за връзка Свищов 5250, ул. Ем. Чакъров 2, тел. 0631 66322
e-mail: momchil_spasov@yahoo.co.uk
Висше училище/научен институт Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов
Факултет/Катедра Катедра "Търговски бизнес"
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси рекламата и търговските комуникации като цяло
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0502
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.3.2001
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria