Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петранка Иванова Мидова
Професионален опит Главен асистент в катедра "Търговски бизнес" на Стопанска академия.
Научен ръководител доц. Стойна Цвяткова
Информация за връзка Свищов 5250, ул. Ем. Чакъров 2, тел. 0631 66322
e-mail: midova@uni-svishtov.bg
Висше училище/научен институт Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов
Факултет/Катедра Катедра "Търговски бизнес"
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси конкурентноспособността, търговската политика, търговското посредничество, търговските комуникации, качеството на стоките
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0502
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 29.10.2002
Дата на отчисляване 29.10.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria