Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Бисер Йорданов Кръстев
Професионален опит
Старши асистент - 1997 г.
Главен асистент - 2002 г.
Научен ръководител доц. д-р Емил Михайлов
Информация за връзка 5250 - град Свищов, ул. “Емануил Чакъров” № 2, тел. 0631/66272
e-mail: bkrastev@uni-svishtov.bg
Висше училище/научен институт Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов
Факултет/Катедра Катедра Финанси и кредит
Работни езици на докторанта български, немски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Банково дело, Банков маркетинг
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Учебници и учебни пособия (за последните 5 години)
1. Манлиев, Г., Б. Кръстев и др. "Икономика на публичния сектор", Издателство "ПъблишСайСет - Агри ООД, София, 1998 г.
2. Адамов, В., Б. Кръстев и др. "Финанси" (сборник от задачи и тестове), издателство "АБАГАР", В. Търново, 2000 г.
3. Михайлов, Ем., Б. Кръстев и др. "Практически банков мениджмънт", издателство "АБАГАР", В. Търново, 2002 г.
4. Асенова, М., Ем. Михайлов, Б. Кръстев "Банков маркетинг", издателство "АБАГАР", В. Търново, 2002 г.
5. Михайлов, Ем., Б. Кръстев и др., "Банково обслужване на икономическите агенти", Издателство "АБАГАР", В. Търново, 2003 г.
Статии и доклади (за последните 5 години)
1. Кръстев, Б. "Проблеми на данъчното облагане на агробизнеса", Научно-практическа конференция с международно участие: "Аграрната реформа, нови проекции - век XXI", Свищов, 1998 г.
2. Кръстев, Б. "Капиталовата структура - фактор на растежа в банковата сфера", Международна научно-практическа конференция "Финансова стабилизация и икономически растеж", Свищов, 2000
Шифър на научната специалност 0502
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 6.7.2001
Дата на отчисляване 6.7.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Влияние на капиталовата структура върху активността на търговските банки
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria