Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Георги Петров Георгиев
Професионален опит
- Старши асистент - 1997 г.
- Международен икономически конгрес"Investment risk in emergency markets in East Europe and South-East Asia" Януари 1998г. Амстердам
- 1998 - TEMPUS
Научен ръководител доц. д-р Жельо Вътев
Информация за връзка 5250 - град Свищов, ул. “Емануил Чакъров” № 2, тел. 0631/279309 или 279318
e-mail: georgy@uni-svishtov.bg
Висше училище/научен институт Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов
Факултет/Катедра Катедра "Финанси и кредит"
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси мениджмънт на кредитния риск, скоринг моделиране, потребителски кредити, спекулативни сделки
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Манлиев, Г., Г. Георгиев и др. "Икономика на публичния сектор", Издателство "Паблиш Сай Сет-Агри" ООД, София, 1998 г.
2. Адамов, В., Г. Георгив и др. "Финанси"-сборник от задачи и тестове. Издателство "Абагар" В. Търново,2000 г.
3. Михайлов, Е., Г. Георгиев и др. "Практически банков мениджмънт", Издателство "Абагар" В. Търново, 2002 г.
4. Георгиев, Г. "The choice of discount rate. Estimation of risk and uncertainty". Годишен работен семинар по международен проект TEMPUS_JEP-09543-95. 25-27.06. 1998г. Кранево
5. Георгиев, Г. "Проблеми на данъчното облагане на агробизнеса" Научно-практическа конференция с международно участие "Аграрната реформа, нови проекции-век XXI". 26-28.10.1998г. Свищов. стр. 157-163
6. Георгиев, Г. "Разширяване диапазона на потребителското кредитиране, фактор за икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт". Международна научно-практическа конференция "Финансова стабилизация и икономически растеж". 26-27.10.2000 г. Свищов. стр. 209-215
Шифър на научната специалност 0502
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 6.7.2001
Дата на отчисляване 6.7.2004
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria