Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мария Маринова Пенева
Информация за връзка maria_peneva@abv.bg
Висше училище/научен институт Университет за национално и световно стопанство
Факултет/Катедра Агробизнес
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Количествени методи
Работни езици на докторанта английски, руски, немски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 26.3.2002
Дата на отчисляване 26.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Линейното програмиране-средство за опрделяне производствената структура на земеделски стопнаства
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria