Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Радослава Христова Карагьозова
Научен ръководител ст. н.с. IIст. доц. д-р Саваш Йозилдаш
Информация за връзка тел. 0887884473
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Икономически институт, Икономика на фирмата
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Икономика
Работни езици на докторанта английски, френски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси маркетинг, политология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050226
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 1.1.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria