Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ралица Вълчева
Научен ръководител доц.д-р Елена Стефанова, доц. д-р Румен Панков
Висше училище/научен институт СУ "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Биологически факултет, Катедра Цитология, хистология и ембриология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Клетъчна биология, токсичен ефект на анестетиците върху поведението на клетъчно повърхностните рецептори, интергини
Работни езици на докторанта английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси Клетъчна адхезия, интегрини, влияние на инхалационните анестетици върху интегрин-медиираните сигнални пътища, белодробен сърфактант
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта  Z. Lalchev, R. Valtcheva, E. Stephanova. 2004. Tensiometric study of surface activity and halothane impact on biosurfactant production on lung cells, Colloids Surfaces A, 250, SI25055, 2004 (in press).
 R. Valtcheva, E. Stephanova, A. Jordanova, R. Pankov, G. Altankov, Z. Lalchev2003. Effect of Halothane on human lung carcinoma cells A 549, Chem. Biol. Interactions, 146 (2), 191-200.
 Prod'homme V, Retiere C, Valtcheva R, Bonneville M, Hallet MM. Cross-Reactivity of HLA-B(*)1801-Restricted T-Lymphocyte Clones with Target Cells Expressing Variants of the Human Cytomegalovirus 72kDa-IE1 Protein. J Virol. 2003 Jun;77(12):7139-42.
 R.Valtcheva, E. Stephanova, Z. Lalchev. 2003. The volatile anesthetic halothane induces both cytotoxicity response and cytoskeletal reorganization in lung cells, Sci. Conference Intern. Part., June, St. Zagora, (in press).
 Ralitza V. Valtcheva, Elena V. Stephanova, Roumen G. Pankov, George P. Altankov, Zdravko I. Lalchev, Alterations in focal adhesion complexes in response to halothane, 2003, Turkish Journal of Biochemistry 13-th Balkan Biochemical Biophysical Days (12-15 October, 2003 Kusadasi Turkey), pp.166-167
1. R. Valtcheva, E. Stephanova, G. Altankov, Z. Lalchev. 2002. Changes in adhesive properties of A549 cells due to the effect of volatile anesthetics, In: Proc.Balkan Sci. Conference XXI Century The Balkans Sci., Nov., Kardzhali, p. 450-454.
 Ralitza Valtcheva, Albena Jordanova, Elena Stephanova, Zdravko Lalchev (2002) Quantitative and qualitative analysis of phospholipids released in the culture medium from A549 human lung carcinoma cell line Metabolic Engineering IV , Applied System Biology, II Ciocco, Castelvecchio Pascoli, , Italy (p63)
 Lalchev Z., Todorov R., Valtcheva R. (2000) Surfactant replacement therapy – Efficacy assessment by biochemical and biophysical methods, XVII Martin Days of Respiration 8-10 June, p.9 (oral presentation)
National:
 R. V. Valtcheva, R. B. Damianova, Z.I. Lalchev, G. P. Altankov, R.G. Pankov, E. V. Stephanova, 2003, Effect of volatile anaesthetics on vinculin distribution, X Jubilee Session of Faculty of Biology, Sofia University “St. Kliment Ohridski” (oral presentation)
 R. V. Valtcheva, R. B. Damianova, R.G Pankov, G. P Altankov, Z.I. Lalchev,. E. V Stephanova, 2003,Volatile anaesthetics affect F-actin stress fibers at higher concentrations, than those affecting the proteins from the focal adhesion complexes, 2003, X Jubilee Session of Faculty of Biology, Sofia University “St. Kliment Ohridski” (poster session)
 R. Valtcheva, V. Prod’Homme, E. Stephanova, M.M. Hallet; Construction of pIRES hyg/B 18, a vector for stable exrpession of HLA - B 18 in mammalian cells; Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”2002, volume 95, livre 4 pp. 67-74.
 R. Valtcheva, V. Prod’Homme, E. Stephanova, M.M. Hallet; Construction of pGEX.2T/ IE1, a prokaryotic expression vector, coding for a GST_IE1 fusion protein.; Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”2002, volume 95, livre 4 pp. 75-82
Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 17.9.2004
Дата на отчисляване 17.9.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Влияние на инхалационните анестетици от групата на халогенираните въглеводороди върху секреторните функции и функцията на интегрините в А549 клетки.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria