Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Албена Павлова
Научен ръководител ст.н.с. Р. Недков
Информация за връзка БАН, бл. 29, тел. 979 34 85
Висше училище/научен институт Институт за космически изследвания
Други дисциплини с които е свързана дисертацията екология
Работни езици на докторанта английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси Дистанционни методи, Екология, Мониторинг на гори, ГИС
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 2.2.2004
Дата на отчисляване 26.10.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria