Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Делян Петров
Научен ръководител Маргита Панова
Информация за връзка бул. Цариградско шосе, бл. 3, София
e-mail: delianpet@mail.bg
Висше училище/научен институт Софийски университет "Кл. Охридски"
Факултет/Катедра Стопански факултет
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси банково дело, банков и финасов мениджмънт
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 17.2.2003
Дата на отчисляване 17.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Стратегичеко управление на дейността на банка
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria