Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Димитрина Спасова
Научен ръководител Prof.- Dr.- Ing. H.-J. Röhm
Информация за връзка e- mail: dimitrina79@yahoo.com
Висше училище/научен институт Рурски университет Бохум, Германия
Факултет/Катедра Процеси и апарати и опазване на околната среда (Verfahrens- und Umwelttechnik)
Работни езици на докторанта Немски, български
Научна област Технически науки
Научна специалност Екология и опазване на околната среда
Научни интереси химично инженерство техническа химия очистване на отпадъчни газове СО2- очистка
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0221
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.11.2003
Дата на отчисляване 31.12.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria