Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Стоянка Гинева Матева
Научен ръководител проф. К. Владимирова
Информация за връзка 0898 695 813; e-mail: mateva_s@abv.bg
Висше училище/научен институт Университета за национално и световно стопанство
Факултет/Катедра Катедра по Маркетинг и стратегическо планиране
Други дисциплини с които е свързана дисертацията здравеопазване
Работни езици на докторанта френски, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси планиране, здравен мениджмънт, здравеопазване, политология, икономическа социология, социометрия, икономика, евроинтеграция
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 17.5.2004
Дата на отчисляване 17.5.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Стратегии, политики и програми в здравеопазването
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria