Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Росица Йорданова
Професионален опит

Fellowships

DFG, DAAD - Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Hamburg, Germany

Alexander von Humboldt - Max Plank Institute for Biochemistry, Munich, Germany

Marie Curie training - EMBL- Hamburg, Hamburg, Germany

Научен ръководител Илия Банков, DSc, PhD
Методология на изследването биохимия, молекулярна биология, спектроскопия
Информация за връзка ИЕПП-БАН, ул. Акадю. Г. Бончев, бл.25; 1113 София; тел. 9792327
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по експериментална патология и паразитология
Факултет/Катедра (ако има) биохимия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията lipid binding proteins, биохимия, паризотология, proteomics
Работни езици на докторанта български, английски, немски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси структура на протеините конформация, protein-protein and protein-ligand interactions, клетъчен обмен, helminths
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Jordanova R, Radoslavov G, Fischer P, Liebau E, Walter RD, Bankov I, Boteva R. Conformational and functional analysis of the lipid binding protein Ag-NPA-1 from the parasitic nematode Ascaridia galli. FEBS J. 2005 Jan;272(1):180-9.
2. Timanova-Atanasova A, Jordanova R, Radoslavov G, Deevska G, Bankov I, Barrett J. A native 13-kDa fatty acid binding protein from the liver fluke Fasciola hepatica. Biochim Biophys Acta. 2004 Sep 24;1674(2):200-4.
3. Award - European Federation of Parasitologist, First Prize, Jordanova R. Novel nematode lipid binding protein. IX European Multicolloquium of Parasitology, 18-23 July 2005, Valencia, Spain
Шифър на научната специалност 0106
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 30.10.2003
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Lipid binding proteins from parasitic nematode Ascaridia galli - Ag-NPA-1 and ag50
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria