Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мая Петрова Григорова
Научен ръководител Ст.н.с. дтн Любомир Димитров Стоянов
Информация за връзка т. 9793346
Висше училище/научен институт СУ "Св. Кл. Охридски"
Факултет/Катедра Физически ф-т, кат. "Геофизика"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Геофизика, гравиметрия, висша геодезия, геодинамика
Работни езици на докторанта Английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси В областта на гореизброените дисциплини
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 021601
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2004
Дата на отчисляване 1.1.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Анализ на геофизичните ефекти върху геодезичните и гравиметрични резултати
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria