Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Димитър Георгиев Георгиев
Научен ръководител член. кор. проф. дфн Ангел Венедиков
Информация за връзка 0888879683; e-mail: dimitar_geo@abv.bg
Висше училище/научен институт БАН
Факултет/Катедра Централна Лаборатория по Висша Геодезия
Работни езици на докторанта английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Геодезия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2005
Дата на отчисляване 4.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Анализ по метода на най-малките квадрати на гравиметрични измервания.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria