Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Антоанета Тодорова Георгиева
Научен ръководител Ст. н. с. І ст. дтн Асен Иванов Анастасов
Информация за връзка 1113 гр. София ул. " Академик Г. Бончев" бл. 103 вх. Б; тел.979 34 80
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по инженерна химия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Изчислителна математика, инженерна химия, кинетика и катализ
Работни езици на докторанта Френски, английски, руски.
Научна област Технически науки
Научна специалност Химична технология
Научни интереси Математично моделиране на химични реактори и процеси, основи на хетерогенния катализ, кинетика на химични каталитични процеси " газ-твърд
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта до момента няма такава
Шифър на научната специалност 021009
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2005
Дата на отчисляване 1.1.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Математично моделиране и експериментално изследване на хетерогенни каталитични процеси газ-твърд катализатор
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria