Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Антоанета Тодорова Георгиева
Научен ръководител Ст. н. с. I ст. дтн Асен Иванов Анастасов
Методология на изследването Theoretical and experimental investigations
Информация за връзка е-мейл: chimreac@bas.bg
Тел: 979-34-80 Адрес: ИИХ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, 1113 София
Висше училище/научен институт Институт по инженерна химия, БАН
Висше училище/научен институт (ако има) Институт по инженерна химия, БАН
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Изчислителна математика, инженерна химия, кинетика и катализ
Работни езици на докторанта Френски, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Химична технология
Научни интереси Математично моделиране на химични реактори и процеси, хетерогенен катализ и кинетика, програмиране
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта До момента няма
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2005
Дата на отчисляване 1.1.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Математично моделиране и експериментално изследване на хетерогенни каталитични процеси газ-твърд катализатор
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria