Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Андон Божидаров Костов
Научен ръководител ст.н.с. д-р Таню Бонев
Методология на изследването Observation in NAO-Rozhen
Информация за връзка e-mail: akostov@astro.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по астрономия, Сектор Слънчева система
Работни езици на докторанта Руски, Английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси Астрономия, Физика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Kostov A., Nedialkov P., 2004, X-Ray derived Galactic extinction toward M31 galaxy, Meetings in Physics, V.5, p.49
2. Tzenev L., Georgiev I., Ovcharov E., Stanev I., Kostov A., Georgiev Ts., Nedialkov P., 2004, Nova near the center of M31, Astronomical Telegrams №334
Шифър на научната специалност 010401
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2005
Дата на отчисляване 1.1.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria