Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Асен Петков Велчев
Научен ръководител Иван Ганчев
Информация за връзка e-mail: a_velchev@fmi.uni-sofia.bg
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Кл.хридски"
Факултет/Катедра математически факултет, Катедра Обучение по математика и информатика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията психология, педагогика
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси преподаване на математика, глобална хронология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050703
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2004
Дата на отчисляване 1.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Подготовка на учители по математика
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria